• Enerji İşçileri Sendikamız 3. Olağan Genel Kurulu
    Enerji İşçileri Sendikamız 3. Olağan Genel Kurulu

Sendikanın işçisi değil işçilerin sendikası Enerji İş Sendikası Sendikamız HAK - İş Konfederasyonu Üyesidir

HAK– İŞ Konfederasyonu Üye Sendikaları